Děčínská kotva 2018 - stránky mezinárodní floristické soutěže

Kontakty

Důležité kontakty

Hlavní organizátor, přihlášky k soutěži, ubytování, podrobný program:

 

                                     Ing. Olga Fojtíková (mobil: +420 604 935 694)

 

Adresa:                       Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse,
Děčín – Libverda

Českolipská 123, Děčín 27, 405 02

Tel.:                              +420 412 524 692

E-mail:                        fojtikovao@seznam.cz

WWW:                         www.decinska-kotva.cz

Facebook:                  Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

 

Vyhlašovatel:

Tomáš Svoboda (mobil: +420 777 182 381)

Adresa:                       Svaz květinářů a floristů ČR
Wolkerova 17, Olomouc, 771 11

Tel.:                              +420 777 182 381

Email:                          svaz.skf@seznam.cz

WWW:                         www.svazkvetinaruafloristu.cz

Propozice a systém hodnocení, otázky a odpovědi:

 

                                     Ing. Ondřej Štěpánek

 

Adresa:                       Studio AMMI s.r.o.

Nejedlého 373/1, 638 00 Brno-Lesná

Email:                          stepanek@ammi.cz