Děčínská kotva a její vznik

V 60-tých letech jsme se s manželem Ing. Antonínem Kubíčkem jako učitelé na střední zahradnické škole v Děčíně zúčastnili celé řady vazačských soutěží pro žáky zahradnických škol. Konaly se v různých městech, např. v Brně, Praze, Olomouci, Plzni apod. v různou roční dobu se zajímavými tématy, ale bylo to příliš roztříštěné. V Olomouci se začaly připravovat zahradnické výstavy a manžel na ně jezdil se studenty o prázdninách. Pomáhali při přípravě květinových výstav aranžérkám, v pozdějších letech pak aranžovali samostatně.

A tak vznikl nápad s podporou některých aranžérek a učitelů zahradnických škol se manžel rozhodl zorganizovat národní soutěž v Děčíně a to nejen pro studenty, ale i pro pracovníky zahradnických podniků. S pomocí zahradnických škol, podniků, ministerstev a různých institucí získal i finanční prostředky a soutěž se začala připravovat. Prostory Atlantiku poskytlo ředitelství ČSPLO v Děčíně, které nám nechalo v jeho loděnicích zhotovit potřebné konstrukce. A tak dne 28. Května 1971 siréna jedné z lodí v přístavu zahájila vlastní soutěž. Zúčastnilo se jí přes 100 soutěžících. Po několika letech se soutěž s výstavou přesunula do kulturního domu Střelnice.

Hodnotitelské komise složené z našich československých aranžérů a aranžérek posuzovaly práce vytvořené většinou z běžných květin, jako jsou růže, gerbery, chryzantémy, ale i kosatce, kopretiny a jiné druhy. Zpracovávaly se také bez všech těch různých pomůcek pro aranžování, jak je známe dnes. A přesto většina prací měla vysokou estetickou a technickou úroveň. Stejně kvalitní a obětavá byla i parta všech, kteří prováděli sčítání výsledků, připravovali výstavu prací či tvořili technické zázemí.

Ing. Antonín Kubíček soutěž organizoval společně se skupinou nadšenců 30 let. Květiny se tak staly běžnou součástí našeho života. 
Dnes má tato soutěž už 45. ročník, stále ji organizuje Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda a štafetu po manželovi převzala naše dcera Olga, která na škole učí floristiku. Velkou oporou jí je Svaz květinářů a floristů ČR.

Soutěž se může konat díky podpoře statutárního města Děčín a také Ústeckého kraje, který zařadil tuto soutěž mezi Rodinné stříbro Ústeckého kraje. To je velké ocenění Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva. V posledních letech se daří získat i záštitu ministra zemědělství.
Prostory pro soutěž se změnily. Využila se možnost pořádat soutěž na Zámku Děčín a poslední dva roky dokonce v opraveném obchodním centru Pivovar.
Každý ročník floristické soutěže přinesl vždy něco nového a všem soutěžícím dal nové poznatky a inspiraci pro vlastní práci. A to je hlavní smysl soutěže.

Ing. Dagmar Kubíčková

manželé
Dagmar a Antonín
Kubíčkovi

Organizační kontakt

Olga Hlavacká
Ředitel soutěže
+420 604 935 694
hlavacka@libverdadc.cz

Marcela Nachlingerová
Tajemník SKF ČR
+420 724 610 692
svaz.skf@seznam.cz

Klára Franc Vavříková
Systém hodnocení 
+420 604 109 318
dilna@henridesign.cz 

Používáme cookies.